Sajnos egyenlőre majdnem mindenből kifogytunk. Nézz vissza június második hetében a friss finomságokért.

Adatkezelési Tájékoztató

A személyes adatok védelméről

Jelen adat kezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Venison Gusto Kft. (1024 Budapest Margit körút 29/a Cg. 01-09-359311, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH/2015/2857/2/N) mint adatkezelő által üzemeltetett, a https://venisongusto.hu honlap (a továbbiakban: honlap) felhasználóinak (a továbbiakban: felhasználó vagy látogató) a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait, és azzal kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

A Venison Gusto Kft. honlapjának szerkesztősége kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, azok bizalmas kezelését. Ennek megfelelően a Venison Gusto Kft. az Infotörvényben  foglaltaknak megfelelően kezeli a személyes, illetve a közérdekű adatokat kiemelt figyelemmel arra, hogy mindenki maga rendelkezik a személyes adatainak nyilvánosságra hozataláról és felhasználásáról.

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban regisztrációra van szükség, melynek során bizonyos személyes adatok (név, e-mail cím) közlése szükséges, azonban a weboldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz a látogató – a jelen Tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével – szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. A személyes adatok megadásával egyidejűleg az adatkezeléssel érintett személy kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a Venison Gusto Kft. részére.

A Venison Gusto Kft. a tudomására jutott adatokat harmadik fél számára – a törvényben meghatározott eseteken és az érintett személy kifejezett hozzájárulásán kívül – semmilyen körülmények között nem adja tovább.

A működés során a Venison Gusto Kft. az alábbi fontosabb alapelveket tartja szem előtt: A személyes adatok tárolásához való hozzájárulást a regisztrációs adatlap kitöltése és elküldése jelenti. A tudatosan átadott személyes adatokat csakis arra az esetre használja fel a Venison Gusto Kft., amire rendelkezésére bocsátották, attól eltérő felhasználásra semmilyen körülmények között nem adja tovább azokat.

A Venison Gusto Kft. folyamatosan gyűjti az adatokat a honlap látogatottságáról, a látogatások számáról, módjáról. Ezeket a regisztrációs vagy felhasználói adatokat, információkat kizárólag statisztikai formában, egyének szerint nem azonosítható módon hozza nyilvánosságra, hogy elemzésükkel felmérje a látogatók igényeit és érdeklődését, és ennek megfelelően fejleszthesse tovább tevékenységét. A statisztikákat a Venison Gusto Kft. szabadon közzéteheti és megoszthatja üzleti partnereivel.

A felhasználó jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó adatkezelésről. A Venison Gusto Kft. a felhasználó kérésére tájékoztatást ad az érintett személy általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Venison Gusto Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A regisztrált felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását a felhasználó a Venison Gusto Kft.-nél kezdeményezheti.

A regisztrált felhasználó jogosult kérni a rá vonatkozó adatok törlését vagy zárolását az önkéntes adatkezelés vonatkozásában.

A törlés kezdeményezése a Venison Gusto Kft. benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges.
A regisztrált felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a.) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b.) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c.) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Venison Gusto Kft. mint adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható.

A regisztrált felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A regisztrált felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az a céljának megvalósulásához szükséges, illetve felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – le nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanap.

Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem járulna hozzá, kérjük, erről e-mailben értesítsen minket: info@venisongusto.com.

A Venison Gusto Kft. egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe, az Infotörvény rendelkezéseinek megfelelően. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet.

A Venison Gusto Kft. az általa őrzött magántermészetű adatokat minden törvényes módszerrel védi az illetéktelenektől. A honlap más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmaz. Ezen oldalak adatközléséért, adatvédelmi eljárásáért, valamint az oldalak tartalmáért a Venison Gusto Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

A Venison Gusto Kft. a honlap működését érintő mindennemű változás jogát fenntartja. A Venison Gusto Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

  • 24 - 48 óra gyors szállítás
  • Ajándék 35.000 Ft felett!
  • Biztonságos vásárlás

100% biztosított SSL kapcsolat

© Venison Gusto 2024 - Minden jog fenntartva

Mind megettétek!

Sajnos egyenlőre majdnem mindenből kifogytunk, így a webshopban kevés terméket láthatsz. Június második hetére már elkészülünk a friss szalámikkal és kolbászokkal, amiket már az új gyártással készítünk.

Nézz vissza később, hogy már a friss és új termékek között találd meg a kedvenceidet.

 

Köszönettel, 
Gábor

Áprilisban 20% AKCIÓ vár!

Áprilisban ritka akcióval várunk.

A válogatásokon kívül 20% kedvezménnyel vadászhatod le minden termékünket a webshopban, így ez a pár napos időtartam a legjobb alkalom, hogy feltöltsd a kamrákat kedvenc finomságaiddal vagy meglepj valakit egy gourmet ínyencséggel.

A kedvezmény automatikusan érvényesül a kosárban, extra teendőd nincsen.